MH/MT

Välkommen till Hällefors Brukshundklubb

MH & MT 2018MH

29 April

20 Maj

17 Juni

29-30 SeptemberMT

2 September
Anmälningsavgift som gäller för 2018:


MH- Mentalbeskrivning - 600 kr *

Korning hel  - 750 kr *

MT- Mentaltest - 600 kr *

Exteriör - 150 kr *

                  

* ingår en administrativ avgift på 20 kr som arrangören kan räkna av vid de tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören.  Vid de tillfällen återbetalning görs via SBK Tävling har arrangören inte rätt att utta någon administrativ avgift.Betalning till BG 802-1594 och anmälan ska vara inne senast 3 veckor innan.


Vid förfrågningar ta kontakt med:

Catharina Segelström   

0702480033 

rasutveckling@halleforsbrukshundklubb.se                                                                                   

© halleforsbrukshundklubb.se

webba@halleforsbrukshundklubb.se


Webbansvarig: Sara Leppänen